A rendszer lehetőségei

Milyen adatok nyerhetők ki az anyakönyvekből?

  • A keresztelési (születési) anyakönyvek adatai (a született gyermek neve, születési időpontja, szülei és keresztszülei neve és lakhelye, keresztelő pap neve).
  • Az esketési anyakönyvek adatai (házasulandók neve, házasságkötés időpontja; házasulandók életkora és/vagy születési dátuma, származási és lakhelye, szüleinek neve; tanuk, eskető pap neve).
  • A halálozási anyakönyvek adatai (a halálozás időpontja; elhunyt neve, életkora, hozzátartozójának neve, polgári állása/foglalkozása; halál oka, temetést végző pap neve).

Feldolgozásra kerülnek az esetleges megjegyzések is, amelyek a későbbi házasságkötésre vagy névváltoztatásra, illetve minden egyébre vonatkozhatnak, figyelembe véve és egységesítve ugyanazon családnevek esetleges változatait is.

Milyen kérdésekre kaphatunk teljes részletességű választ?

  • Melyik család mikor és honnan került a településre?
  • Adott évben hányan születtek, házasodtak, hunytak el?
  • Hogyan alakult a népesség a kezdetektől fogva?
  • Hol laktak az egyes családok, családtagok? (Ebből a település fejlődésére, növekedésére kaphatnánk szinte napra pontosan információkat.)
  • Milyen foglalkozások jelentek meg a településen, azt adott évben/időszakban hányan és kik művelték?
  • Milyen volt a település társadalmi összetétele (birtokosok, földművesek, iparosok, uradalmi tisztviselők stb.)?
  • Milyen betegségek, járványok fordultak elő, és hány áldozatuk volt? Kik és hányan hunytak el az egyes háborúk következtében?

Fentiek csupán a legfontosabb adatok, amelyek a szó legszorosabb értelmében egy gombnyomással lekérdezhetők. A rögzített információk alapján bármely adatra vonatkozóan statisztikai lekérdezésre nyílik lehetőség.