Feldolgozás

<< Digitalizálás

Legtöbb esetben a digitalizálás csupán az anyakönyvi oldalak beszkennelését és sorba rendezését, majd digitális adathordozón történő sokszorosítását jelenti. Néhány esetben az így összerendezett több ezer oldalnyi digitális képet DVD-n vagy más formában elérhetővé teszik a kutatni vágyók számára. Ez hasznos az adatok megmentésére, ugyanakkor nem jelent teljes megoldást a kutatás támogatására, mivel a régi források számos esetben nehezen olvasható kézírással készültek, leromlott minő- ségűek vagy a korának megfelelő, ma már ismeretlen nyelvi és írásképbeli formulákat használnak, ezért pontos olvasásuk is nehézséget okoz a ma embere számára. A CSALÁDFALU program megtervezését az a cél vezérelte, hogy ezen forrásokat digitalizálva, majd szakértő által értelmezve a benne található információkat egy kereshető, szűrhető, bármilyen szempont szerint rendezhető adatbázisba rendezzük, és az informatika lehetőségeit kihasználva mindenki számára könnyen elérhető és kezelhető formában közkinccsé tegyük. A megoldást egy olyan internetes portál megalkotása jelentette, amely mögött komplex adatbázis működik. Az adatbázis tartalmazza az anyakönyvi bejegyzések minden adatát, de magukat a digitalizált anyakönyvi oldalakat is.

Publikálás >>