Publikálás

<< Feldolgozás

Az internetes portál felületén egyszerű keresési lehetőséget kínálunk a felhaszná- lók számára, ahol néhány másodperc alatt kilistázhatók a keresési feltételeknek megfelelő anyakönyvi bejegyzések, s rajtuk keresztül a hozzájuk tartozó digitalizált anyakönyvi oldalak is, valamint kirajzolódik a vertikális és horizontális családfaábra. A program különlegességét az adja, hogy szakértőink nemcsak adattáblákba rendezték az így feldolgozott adatokat, hanem a családfakutatásban bevett módszertan segítségével az egyes személyeket azonosították, a rájuk vonatkozó adatokat összekapcsolták, majd pedig az így létrehozott „személyi kartonokat” az anyakönyvi adatok alapján egymással is összekötötték felmenők és leszármazottak szerint. Mivel a feldolgozott időszakok sok esetben olyan történelmi korokat ölelnek fel, amikor a települések közötti elvándorlás nem volt jelentős, így a megszülető adatok sokszor az adott településen élő családok teljes történetét megmutatják.