Digitalizálás

Egy-egy család származását leghitelesebben az egyetlen írott forrás, az anyakönyv jelenti, ezért feladatunk e forrás feldolgozása, rendszerezése és hozzáférhetővé tétele. A feldolgozott anyakönyvek révén lehetőség kínálkozik a teljes családfa megismerésére! Eszközeink az egyedülálló szakértelem, valamint a modern számítástechnika. Módszerünk az anyakönyvek bejegyzéseinek teljeskörű rögzítése olyan számí- tógépes adatbázisba, amely lehetővé teszi egy-egy család vagy akár személy adatainak – születés, keresztelés, házasságkötés, halálozás – lekérdezését és családfába rendezését. Ennek segítségével bárki, bármikor megkeresheti őseit illetve rokonait. Az adatbázist hozzáférhetővé lehet tenni egyéni felhasználóknak vagy interneten keresztül központi szerverre telepítve. Ezen anyag a későbbiekben összekapcsolható, kiegészíthető a családoknál fennmaradt fényképekkel, életrajzokkal, történetekkel, amelyek egy-egy személyről, eseményről – a családfaadatok mellett – vizuális emléket is jelenthetnek. Országszerte számos kísérlet történt a gyakran több évszázadot felölelő egyházi és polgári anyakönyvek digitalizálására. Különösen fontos ez azért, mert ezek a forrá- sok gyakran csak egy papíron, egy-egy példányban, egyre romló állapotban állnak rendelkezésre, így sérülésük esetén pótolhatatlan történelmi és családtörténeti adatok veszhetnek el.

Feldolgozás >>